Echte Bakkersgilde

voorwaarden GildeSpelt winactie

Bij aankoop van een GildeSpelt Extra krijgen klanten bij de deelnemende Echte Bakkers een kanskaart. Het kanskaartje moet uiterlijk 29 juni 2019 weer ingeleverd worden bij deze bakker om kans te maken op de prijs. Deelname is gratis.

De prijs

Deelnemers maken kans op € 2.500. De kansspelbelasting van 30,1% zal het Gilde voor haar rekening nemen. Hiervoor zijn de uitgebreide persoonsgegevens van de winnaar vereist.

Toekenning prijs

De Echte Bakkers die deelnemen sturen de kanskaarten na afloop van de actie naar het Echte Bakkersgilde in Wageningen. Op 11 juli wordt uit de ingevulde kaartjes een prijswinnaar getrokken. De uitslag wordt online gepubliceerd. Tevens zal de winnaar persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal worden afgestemd wanneer de prijs wordt uitgereikt.

Toestemming publicatie

De winnaar geeft toestemming voor publicatie van de gewonnen prijs. De winnaar krijgt de prijs uitgereikt in de bakkerswinkel waar de winnaar de kanskaart heeft verkregen. De winnaar is ermee akkoord dat de naam en foto’s die ter plekke genomen worden gepubliceerd kunnen worden en gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld genoemd worden op de site van de bakker en het Gilde en met naam en foto in de krant geplaatst worden.    

Overige voorwaarden

  • Medewerkers van De Echte Bakkers en het Echte Bakkersgilde (en hun evt. gezin) zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelname vanaf 18 jaar. Indien de winnaar jonger dan 18 jaar blijkt te zijn, vervalt de prijs en zal deze opnieuw worden verloot.
  • Stichting Echte Bakkersgilde behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
  • Stichting Echte Bakkergilde is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Stichting Echte Bakkersgilde te Wageningen.
  • Over deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
  • Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Echte Bakkersgilde

Agro Business Park 98
6708 PW Wageningen
0317-424342
0317-410014

Wilt u contact opnemen met een van onze Echte Bakkers, kijk dan bij de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde bakker.