Echte Bakkersgilde

De Echte Bakker quiz

Ruim 50 jaar geleden besloot een aantal ambachtelijke bakkers het principe van het oude Gilde nieuw leven in te blazen. Door samen te werken, konden zij elkaar versterken en een vuist maken tegen de oprukkende broodindustrie. Dit was het begin van het Echte Bakkersgilde.

Een Echte Bakker legt een proeve van bekwaamheid af en het hele jaar door moeten zij bewijzen dat ze keurmerkwaardig zijn. Hiervoor stelt het Gilde hoge eisen. Een Echte Bakker is dus niet zo maar een bakker.

Dit moet gevierd worden! De Dag van de Echte Bakkers vieren we dit jaar op de laatste zaterdag van oktober, 27 oktober.

Voorafgaande aan deze dag, kunt u deelnemen aan de Echte Bakkersquiz. Zo maakt u kans op een jaar lang gratis brood!

Actievoorwaarden

Toestemming voor publicatie

De winnaars geven toestemming voor publicatie van de gewonnen prijs. Het kan zijn dat de winnaars in de bakkerswinkel waar de prijs is gewonnen de prijs uitgereikt krijgen. De winnaar is ermee akkoord dat de naam en foto’s die ter plekke genomen worden gepubliceerd kunnen worden en gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. De winnaars kunnen bijvoorbeeld genoemd worden op de site van de bakker en het Gilde en met naam en foto in de krant geplaatst worden.   

Overige voorwaarden

 • Per deelnemende Echte Bakker wordt een jaar lang gratis brood weggegeven aan een van de klanten die de quiz heeft ingevuld, ongeacht of deze klant de vragen juist/onjuist heeft beantwoord.
 • Er is één gratis brood af te halen per week, er kan niet voor meerdere weken tegelijk worden afgehaald.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De prijs kan niet worden geretourneerd of omgeruild.
 • Indien de winnaar nog geen 18 jaar oud is, is toestemming van de ouders of voogd vereist.
 • Stichting Echte Bakkersgilde behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Er kan maximaal 1x deelgenomen worden per e-mailadres.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • Stichting Echte Bakkergilde is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Stichting Echte Bakkersgilde te Wageningen.
 • Over deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 • Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Medewerkers en directe familie van het Echte Bakkersgilde of van de Echte Bakkers zijn uitgesloten van deelname.
 • Indien aanvullende gegevens van de winnaars nodig zijn om de prijzen te ontvangen, zullen deze verstrekt worden door de winnaars.
 • Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
 • De Echte Bakker mag zelf bepalen of deze al dan niet deelneemt aan deze actie. Als de bakker de quiz deelt via zijn social media kanalen of website, dan wil dit zeggen dat deze bakker deelneemt.
 • U kunt de quiz invullen tot en met 27 oktober.
 • De deelnemende Echte Bakker brengt de prijswinnaar voor 4 november op de hoogte via het opgegeven mailadres.  
 • Indien de prijswinnaar niet binnen een maand nadat deze per mail is geïnformeerd over het winnen van de prijs contact opneemt met de betreffende Echte Bakkerswinkel, vervalt de gewonnen prijs.

Echte Bakkersgilde

Agro Business Park 98
6708 PW Wageningen
0317-424342
0317-410014

Wilt u contact opnemen met een van onze Echte Bakkers, kijk dan bij de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde bakker.